mirolan.pl

Mapa zasięgu sieci

Obecne pokrycie wygląda następująco:


Wyświetl większą mapę

Powyższa mapka w sposób poglądowy obrazuje zasięg sieci, jednakże ze względu na różne przeszkody oraz panującą w danym terenie specyficzną infrastrukturę (drzewa, budynki, ukształtowanie terenu, itp.), przed podłączeniem konieczne jest sprawdzenie warunków technicznych.

Weryfikacja możliwości technicznych oraz wstępne ustalenia dot. przyłączenia do infrastruktury Mirolan wykonywane są bezpłatnie.