mirolan.pl

Konfiguracja połączenia PPPoE Windows XP

Wróć | Drukuj

Krok pierwszy:
Wybieramy start -> połącz z -> pokaż wszytkie połączenia

Krok drugi:
Klikamy przycisk "Dalej"

Krok trzeci:
Klikamy przycisk "Dalej"

Krok czwarty:
Wybieram "Połącz z internetem" i klikamy przycisk "Dalej"

Krok piąty:
Wybieram "Konfiguruj moje połączenie ręcznie" i klikamy przycisk "Dalej"

Krok szósty:
Wybieram "Połącz używając połączenia szerokopasmowego, wymagającego nazwy użytkownika i hasła" i klikamy przycisk "Dalej"

Krok siódmy:
Podajemy nazwę usługodawcy i klikamy przycisk "Dalej"

Krok ósmy:
Podajemy nazwę użytkownika oraz hasło i klikamy przycisk "Dalej". Nazwa użytkownika to login z umowy, tak samo hasło znajduje sie w umowie

Krok dziewiąty:
Zaznaczamy opcje dodaj skrót do pulpitu i klikamy przycisk "Zakończ"

Krok dziesiąty:
Teraz ustawiamy by system pamietał hasło. Podajemy hasło i klikamy właściwości

Krok jedenasty:
W zakładcej "opcje" ustawiamy w opcja wybierania numeru tak jak na screenie

Krok dwunasty:
Jeśli chcemy by połączenie uruchamiało się automatycznie przy każdym zalogowaniu do systemu to musimy skopiować skrót do połączenia z siecią do katalogu:
C:Documents and Settings"nazwa Twojego profilu"Start MenuProgramsAutostart W zależności od systemu końcowy katalog (Autostart) może mieć nazwe "startup" albo "autostart".